Workshop on Industry 4.0

English:

On the first day of the conference there will be a Workshop on Industry 4.0 in the conditions of manufacturing companies, where Smart Industry or Industry 4.0 creates a unique opportunity to gain a competitive advantage for your company by applying internationally known principles. The application of intelligent systems in industrial processes will also change the Slovak industry. Its outputs will be based on the production of added value Smart Industry for Slovakia from product and process innovations, which will result in a smart industry of the future as a pillar of the development of the Slovak economy, which will also have a significant societal impact. The workshop will be attended by companies cooperating with the Technical University: Deutsche Telekom Slovakia, TOMARK s.r.o. Prešov, LED SOLAR s.r.o. Prešov, ŽOS a.s. Trnava,..

Slovak:

Prvý deň konferencie sa uskutoční Workshop na tému Industry 4.0 v podmienkach výrobných podnikov, kde Smart Industry alebo Industry 4.0 vytvára jedinečný priestor získať pre svoju firmu konkurenčnú výhodu uplatňovaním medzinárodne známych princípov . Aplikácia inteligentných systémov do priemyselných procesov zmení aj slovenský priemysel. Jeho výstupy budú založené na produkcii pridanej hodnoty Smart Industry for Slovakia z inovácií produktov a procesov, ktorej výsledkom bude inteligentný priemysel budúcnosti ako pilier rozvoja hospodárstva SR, ktorý bude mať aj výrazný celospoločenský dosah. Workshopu sa zúčastnia firmy spolupracujúce s Technickou univerzitou : Deutsche Telekom Slovakia, TOMARK s.r.o. Prešov, LED SOLAR s.r.o. Prešov, ŽOS a.s. Trnava,…